Press


De senaste nyheterna från Västerbottens Museum hittar du här.

Om oss i media

Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.

Kontaktpersoner

Maja Rintala
Kommunikationsansvarig
Maja Rintala
Ulrica Grubbström
VD och Länsmuseichef
Ulrica Grubbström
Sofia Andersson
Programsamordnare
Sofia Andersson
Alexandra A. Ellis
Curator och samordnare vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.
Alexandra A. Ellis