Press


De senaste nyheterna från Västerbottens Museum hittar du här.

Senaste nyheterna

Om oss i media

Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.

Kontaktpersoner

Sanna Högström
Kommunikationsansvarig
Sanna Högström
Ulrica Grubbström
VD och Länsmuseichef
Ulrica Grubbström
Sofia Andersson
Programansvarig Gammlia
Sofia Andersson
Alexandra A. Ellis
Curator och samordnare vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.
Alexandra A. Ellis
Etnolog
Sofia Breimo
Carolina Gunnar
Programsamordnare
Carolina Gunnar
Marianne Folkedotter
Berättarantikvarie & samordnare Kulturarvsmässan
Marianne Folkedotter