2024-05-03 06:00Pressmeddelande

Urvalet av medverkande konstnärer till Bothniasalongen; Sveriges största konstsalong är nu klart

Sveriges största konstsalong; Bothniasalongen är ett samarbete mellan två regioner och sju institutioner och äger rum för andra gången 2024. Den har vuxit sig större för 2024. Första upplagan genomfördes 2018 vid fyra institutioner.

Till den jurybedömda konstsalongen har två jurygrupper, en för Norrbotten och en för Västerbotten gjort urvalet och fördelat antagna bidrag mellan vardera regions utställningsplatser.

– Tillsammans vill vi skapa intressanta utställningar som syftar till att lyfta fram konstnärskap med koppling till de nordliga regionerna, säger de ansvariga gemensamt.

Hela 179 konstnärer och deras verk kommer att visas under sommaren 2024. En fin möjligheten att ta del av det rika utbud som finns i norra Sverige. Både nya och etablerade konstnärer kommer visas sida vid sida med det gemensamt att de ger utsagor om vår tid genom sin konst.

377 konstnärer ansökte till Västerbotten. 21 antogs till Skellefteå konsthall c/o Nordanå utställningsrum och 59 till Västerbottens museum i Umeå. För Västerbottens räkning har en jury bestående av konstnär Lovisa Ringborg, projektledare och biträdande chef på Färgfabriken Karin Englund och processledare på Färgfabriken Daniel Urey har gjort sitt urval.

I Norrbotten ansökte totalt 390 konstnärer, fördelningen mellan antagna konstnärer till respektive ort är Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk: 13, Gällivare Kulturmuseum: 24 och Konsthallen i Luleå: 62 konstnärer. För Norrbottens del har en jury bestående av konstnär Olle Schmidt, konstintendent och curator Helena Scragg vid Norrköpings konstmuseum och Borås Konstmuseums tidigare chef Pontus Hammarén – numera gallerist och curator gjort urvalet.

I urvalsprocessen har man enbart utgått från de bilder som skickats in samt information om teknik, storlek och årtal. Uppgifter som konstnärens namn, kön och ålder har inte delgivits jurymedlemmarna förrän i efterhand.

Antagna konstnärer presenteras på respektive webbplats för varje utställningsort.

Bothniasalongens utställningstider sommaren 2024:
Skellefteå Konsthall c/o Nordanå utställningsrum: 2 juni – 1 september

Västerbottens museum i Umeå: 6 juni – 22 september

Konsthallen i Luleå: 13 juni – 14 augusti

Gällivare Kulturmuseum: 15 juni – 24 augusti

Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum: 29 juni – 24 augusti

 

Henrik Ygge, Norrbottens museum.

Anna Karin Larsson, Skellefteå Konsthall.

Maria Wallin, Nordanå utställningsrum.

Hans Sundvall, Konsthallen i Luleå.

Suzanne Steneberg, Västerbottens museum.

Ellen Simma, Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum.
Björn Pettersson, Gällivare Kulturmuseum.


Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.


Kontaktpersoner

Anni Axelsson
Kommunikationsansvarig
Anni Axelsson
Konstantikvarie
Suzanne Steneberg