2024-05-06 06:00Pressmeddelande

Höstens resident 2024 på Västerbottens museum kommer undersöka relationen mellan minoritet och den nationalromantiska estetiken.

Louise Sinaga HelmfridPorträtt, Louise Sinaga Helmfrid. Foto: Ikram Abdulkadir

Årets resident är nu utsedd för hösten 2024, det blir fotografen Louise Sinaga Helmfrid som under två månader kommer att utveckla sitt projekt i samarbete med Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi (SJCD) vid Västerbottens museum.

En samstämmig jury är eniga med följande motivering:
I sitt konstnärskap berättar Louise Helmfrid om att vara en del av något fragmentariskt och något stort på samma gång. Utgångspunkten för projektet kommer från att dokumenterat de människor som står henne närmast – familj och vänner – och deras gemensamma arv och historia. Bakom kameralinsen har frågor väckts om vilken roll bilder spelar i skapandet av en nation och vilka minoriteter som ges plats och röst på dessa.

Under sitt residens på Västerbottens museum kommer Helmfrid att dokumentera den asiatiska minoriteten i Norrland, bortom de stereotyper som etablerats i media och populärkultur. I stället ligger fokus på att undersöka relationen mellan minoritet och den nationalromantiska estetik som länge dominerat bilden av Sverige och Norrland.

Men här finns ytterligare ett syfte – att för framtiden dokumentera de människor som står i projektets fokus. Parallellt med dokumentation av samtiden går Helmfrid i dialog med det förflutna; genom att undersöka och använda sig av relevant arkivmaterial i Västerbottens museums samlingar skapas under hela projektprocessen ett samtal mellan då och nu.

Detta både personliga, och högst angelägna projekt, har övertygat juryn om att människors lokala erfarenheter i Norrland bör lyftas fram för att utforska och föreviga historier som går bortom dominerande narrativ av Norrland.

"Att få ha residens hos er är en fantastisk möjlighet. Jag ser fram emot att utforska och samla material för mitt projekt, och det ska bli spännande att se hur det utvecklas genom att vara på plats fysiskt. Projektet, som redan har börjat med utställningen 'Plast Kan Aldrig Vissna', fokuserar på människomöten, något jag ser mycket fram emot att fortsätta utforska. Jag förutser att det kommer kräva både arkivsökande och många samtal. Att skildra den asiatiska diasporan i norra Sverige innebär också att jag kommer att resa runt i länet för att dokumentera och fotografera," säger Louise Sinaga Helmfrid.

Årets jury består av:
Maud Nycander, dokumentärfilmare. Nina Mangalanayagam, bildkonstnär och universitetslektor i fotografi. Petter Engman, fotograf Västerbottens museum.
Elin von Unge, etnolog och forskningssamordnare på Armémuseum.

Mer om residenset
För sjunde året driver SJCD ett residens för fotografer och filmskapare. Syftet är att främja den dokumentära bilden, dess utövare och verka för samtidsdokumentation. Med residenset vill centret också stödja utforskandet av och möjligheterna med dokumentärfotografi. I residenset ingår förutom ett stipendium på 40 000 kr även handledning av Alexandra A. Ellis, curator och samordnare på SJCD, boende i rosa huset på Gammlia, tillgång till arkiv och personal som finns verksam på Västerbottens museum.


Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.


Kontaktpersoner

Anni Axelsson
Kommunikationsansvarig
Anni Axelsson
Alexandra A. Ellis
Curator och samordnare vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.
Alexandra A. Ellis