2024-06-05 08:00Pressmeddelande

6 juni öppnar vi Bothnia Salong på Västerbottens museum

Bothniasalong logoBothniasalong logo

Välkommen till Bothnia Salong på Västerbottens museum där 59 konstnärers utvalda verk visas på en neutral plattform för det svenska konstlivet. Sveriges största konstsalong är ett samarbete mellan två regioner och sju institutioner.

Torsdag 6 juni klockan 12.00 slår vi upp dörrarna. Utställningen invigs av Suzanne Steneberg, konstantikvarie tillsammans med Ulrica Grubbström, VD på Västerbottens museum och Anna-Karin Larsson, konstintendent från Skellefteå Konsthall. Konstnärer deltar också.

Salongen som konstföreteelse har en demokratisk och betydelsefull funktion där alla, etablerade såväl som icke etablerade, ges möjlighet att delta i den offentliga dialog som konstlivet bidrar till.

Medverkande konstnärer i utställningen:
Anders Alm, Beatrica Alvestad Lopez, Peter Andersson, Helena Backmark, Lisa Bister, Tim Bohlin, Lisa Ceder, Lena Danielsson, Johanna Darehed, Clara Diab, Caroline (Nymla) Eklund, Annie Eliasson, Lovisa Fahlgren, Elina Farsi, Felicia Forsmark, Sara Forsström, EvaLis Fredriksson Nivbrant, Katarina Frifarare, Anneli Furmark, Anders Granberg.

Linus Hedbratt, Iris Hulsman, Kärstin Högbom Johansson, Ronja Joensuu, Lotta Johansson, Theodor Johansson, Eva Juneblad, Andreas Kauppi, Yvonne Larsson, Linda Lindqvist, Evelina Lindqvist Hedlund, Lena Liljemark, Stina Lundin, David Lundmark, Joanne Löfling, My Maanmies, Ingegerd Mannfeldt, Emma Mårtensson, Sanna Nilsson.

Isak Nygren, Ingrid Petrini, Linnéa Romeling, Emma Salmi, August Sandström, Peter Selling, Jonna Stenlund Jönsson, Peter Stridsberg, Marc Strömberg, Henry Svahn, Elina Säfsten, Louise Söderberg, Li Taiga, Inger Thurfjell, Christina Viklund, David Västerbo, Liselotte Wajstedt, Staffan Westerlund, Hanna Widman, Tin Åling.

Till den jurybedömda konstsalongen har två jurygrupper, en för Norrbotten och en för Västerbotten gjort urvalet och fördelat antagna bidrag mellan vardera regions utställningsplatser.

Tillsammans vill vi skapa intressanta utställningar som syftar till att lyfta fram konstnärskap med koppling till de nordliga regionerna. Hela 179 konstnärer och deras verk kommer att visas under sommaren 2024. En fin möjligheten att ta del av det rika utbud som finns i norra Sverige.

Bothniasalongens utställningstider sommaren 2024:
Skellefteå Konsthall c/o Nordanå utställningsrum: 2 juni – 1 september
Västerbottens museum i Umeå: 6 juni – 22 september
Konsthallen i Luleå: 13 juni – 14 augusti
Gällivare Kulturmuseum: 15 juni – 24 augusti
Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum: 29 juni – 24 augusti


Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.


Kontaktpersoner

Anni Axelsson
Kommunikationsansvarig
Anni Axelsson
Konstantikvarie
Suzanne Steneberg