2023-10-19 08:31Pressmeddelande

Två upplevelser på samma dag, firande av Sune Jonsson dagen och vernissage av Super Sight

Porträtt Sune Jonsson. Foto: Curt Dahlgren.  Testosteron. Foto: Lennart NilssonPorträtt Sune Jonsson. Foto: Curt Dahlgren. Testosteron. Foto: Lennart Nilsson

Söndagen den 22 oktober, blir en heldag av dokumentärfotografi och vernissage för utställningen Super Sight – Att se världen genom tekniken. Vi uppmärksammar också att det är på dagen 30 år sedan Sune Jonsson tilldelades Hasselbladspriset.

Med start kl. 12.00 och under dagen arrangeras filmvisningar och föreläsningar av Sverker Sörlin, Kerstin Hamilton, Elin Berge och Salad Hilowle som alla inspirerats av Sune Jonssons dokumentärarbete.

Vernissage kl. 14.00 av Super Sight – Att se världen genom tekniken. Genom att göra nedslag vid olika tidpunkter i historien – från 1950-talets dokumentärfotografiska bilder av magnetiska fält och ljudvågor, till dagens artificiella intelligens – riktar utställningen Super Sight sin uppmärksamhet mot hur teknologisk utveckling möjliggör olika sätt att närma sig verkligheten.

I mötet med verken i utställningen hoppas jag betraktaren bjuds in till en fördjupad syn på några av vår tids innovativa tekniker och hur kunskap och bilder skapas och förmedlas. Möjligheter och dilemman har alltid blandats i den tekniska utvecklingen, och särskilt med dagens artificiella intelligens uppstår nya frågeställningar, stora möjligheter men också betydande risker, säger Alexandra A. Ellis.

På utställningen Super Sight visas verk av Berenice Abbott, Lennart Nilsson, Forensic Architecture, Albert Sten, Craig Ames, Kate Crawford & Vladan Joler, Krister Hägglund, Stephanie Dinkins, Tyrone Martinsson. Curerad av Kerstin Hamilton & Alexandra A. Ellis.

Utställningen hänger i hall Hall 9 och 10 under perioden 22 oktober 2023 – 7 april 2024.


Dagen är ett samarbete mellan Sällskapet Sune Jonssons vänner och Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi (SJCD), Västerbottens museum. Arrangemanget stöds av Kungl. Skytteanska samfundet, Umeå kommun, Hasselbladstiftelsen och Original Tryckeri Norrland AB.


OM SJCD
Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi (SJCD) är en del av Västerbottens museum och är uppkallat efter den framstående fotografen, filmaren och författaren Sune Jonsson (1930–2009), som under flera decennier var knuten till museet. Sedan invigningen i januari 2014 har SJCD snabbt blivit en nationell arena för det dokumentära fotografiet.

 Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.


Kontaktpersoner

Anni Axelsson
Kommunikationsansvarig
Anni Axelsson
Alexandra A. Ellis
Curator och samordnare vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.
Alexandra A. Ellis