Super Sight: Att se världen genom tekniken

Genom att göra nedslag vid olika tidpunkter i historien – från 1950-talets dokumentärfotografiska bilder av magnetiska fält och ljudvågor, till dagens artificiella intelligens – riktar den här utställningen uppmärksamhet mot hur teknologisk utveckling möjliggör olika sätt att närma sig verkligheten.