2023-06-08 10:30Pressmeddelande

Pressvisning: Världens äldsta skidor ställs ut i ny basutställning på Västerbottens museum

En stenålderslflicka rensar fiskEn stenålderslflicka rensar fisk

Den 18 juni invigs en ny basutställning på Västerbottens museum: Sten, brons & Järn – Forntidsliv i Västerbotten. Där kan du följa spåren från jägarna och samlarna under sten- och bronsåldern till järnålderns boskapsskötare, fångstfolk och bönder. I utställningen finns bland annat föremål från våra arkeologiska samlingar, en uppbyggd stenåldershydda, en älg i naturlig storlek och sist men inte minst: världens äldsta skidor!

Välkommen på pressvisning 14 juni klockan 13.00 i hall 5 på Västerbottens museum. Vi möts i huvudentrén och går gemensamt till hallen. OSA till sanna.hogstrom@vbm.se senast 13 juni. Under pressvisningen kommer Helena Magnusson, Avdelningschef Publikt, att vara på plats, samt Arkeolog Berit Andersson och pedagog Maine Wallentisson.

Det känns roligt att Västerbottens förhistoria får en egen plats i museet och att vi kan visa många av de fantastiska fynd som finns i vår arkeologiska samling. Det man inte får missa är framför allt världens äldsta skidor, ett världsunikt fynd i våra samlingar. Den fantastiska fusk-älgen och stenåldersflickan i sin hydda är också två höjdpunkter i utställningen. Vi hoppas att besökarna ska få aha-upplevelser, men även en förståelse för vilken kunskap som krävdes av de människor som levde sina liv i Västerbotten för tusentals år sedan, säger Helena Magnusson, Avdelningschef publikt, Västerbottens museum.

Utställningen behandlar forntiden i Västerbotten från stenåldern, cirka år 10 000 f.vt fram till järnåldern som avslutas runt år 1050. Med hjälp av filmer, bild- och textmaterial, uppbyggda miljöer och autentiska fynd får besökaren komma närmare forntidsmänniskan i Västerbotten. Alla pusselbitar tillsammans berättar om en nordlig kultur där älgen hade en central roll för människornas överlevnad och om människor som, trots att de levde i ett geografiskt ytterområde, ändå stod i förbindelse med människor på andra platser i världen.

Invigning söndag 18 juni klockan 14.00.
Under invigningen kommer besökarna bland annat kunna lyssna till chef för kulturmiljöavdelningen Jans Heinerud som berättar om när Umeås förhistoria skrevs och ställa frågor till våra arkeologer Berit Andersson och Erik Sandén. Dessutom hålls ett mode-föredrag av Linda Öman, Handicrafted History, om kläder och trender under vikingatiden.  För de yngsta kommer Lilla skaparverkstaden vara öppen för arbete med hällmålningar och författare Cecilia Sundh kommer att läsa högt ut boken Älgpojken.


Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.


Kontaktpersoner

Sanna Högström
Kommunikationsansvarig / Föräldraledig
Sanna Högström