Kalvträskskidan

Kalvträskskidan hittades hösten 1924 drygt två kilometer utanför byn Kalvträsk i samband med dikesgrävning i myr. Fyndet, två skidor och en skovelstav, gjordes på 150 cm djup. Denna skida är i stort sett komplett. Mindre partier av spetsen och längs vänstra kanten av fotstället saknas. Kalvträskskidan är tillverkad av tjurved från tall. Den senaste C14-dateringen visar att den är ca 5400 år gammal. Skidan tillhör Västerbottens museums samlingar.