2023-10-13 05:30Pressmeddelande

Pressvisning Super Sight: Att se världen genom tekniken

Byline ©Lennart Nilsson-SPLLennart Nilsson. Närbild av testosteron.

Välkommen till pressvisning av Super Sight: Att se världen genom tekniken

Genom att göra nedslag vid olika tidpunkter i historien – från 1950-talets dokumentärfotografiska bilder av magnetiska fält och ljudvågor, till dagens artificiella intelligens – riktar den här utställningen uppmärksamhet mot hur teknologisk utveckling möjliggör olika sätt att närma sig verkligheten.

På plats under pressvisningen finns Alexandra A. Ellis, curator och samordnare för Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens Museum. Kerstin Hamilton, bildkonstnär och forskare vid HDK-Valand medverkar via länk.

OSA till anni.axelsson@vbm.se senast 18 oktober

Detaljer
Datum: 19 oktober 2023
Tid: 09.00
Plats: Västerbottens museum, Hall 9 och 10. Vi möts i entrén och går gemensamt till hallen.

Om utställningen
Utställningen tar avstamp i dokumentärfotografen Berenice Abbotts bilder av vetenskapliga fenomen. Abbott drevs av en vilja att skildra och förklara sin samtid. Hon iscensatte fotografiska experiment och i de bilder som presenteras i utställningen får vi ta del av den tidens nyskapande vetenskapliga miljöer och material.

Vi förflyttar oss två decennier fram i tiden då den svenske fotografen Lennart Nilsson arbetade med sin fotografiska resa in i den mänskliga kroppen. Hans bilder var banbrytande och kom att få stort internationellt genomslag. Nilssons visionära ambition gav människor tillfälle att för första gången studera något som tidigare inte hade varit möjligt att se, som ett fosters utveckling innan födseln.

Det tvärdisciplinära forskningskollektivet Forensic Architecture representerar samtiden i utställningen. Genom att exponera brott mot mänskliga rättigheter med hjälp av nya tekniker och metoder, i en tid av ”alternativ fakta”, blir faktainsamling avgörande som ett motvapen riktat mot de osanningar som sprids. 

Genom att hitta sätt att synliggöra det som inte syns är det verkligheten som står i fokus hos Abbot, Nilsson och Forensic Architecture. I utställningens ”projektrum” presenteras ett antal nutida sätt att använda sig av visuella tekniker för att skildra både det som existerar och det som med hjälp av artificiell intelligens (AI) har konstruerats digitalt. De perspektiv som introduceras i projektrummet inbjuder till en kritisk blick på några av vår tids innovativa tekniker och de bilder som skapas idag. Det som kommer i sikte är både möjligheter och dilemman som den tekniska utvecklingen medför och frågor som uppstår i dess kölvatten. Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.


Kontaktpersoner

Anni Axelsson
Kommunikationsansvarig
Anni Axelsson
Alexandra A. Ellis
Curator och samordnare vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.
Alexandra A. Ellis