2023-02-22 11:30Pressmeddelande

Pressvisning: Hur många träd finns det i skogen?

Bild av sex stycken riksskogstaxeringsmän under tidigt 1900-tal

Hundra år av mätningar och försök, tusentals år av skogsanvändning.

Välkommen till pressvisning av utställningen Hur många träd finns det i skogen?, den 28 februari klockan 13.00 i hall 1 på Västerbottens museum.  Vi möts i huvudentrén och går gemensamt till hallen. På plats under pressvisningen finns Iréne Gustafsson, utställningsproducent, Jonas Fridman, forskningsledare SLU och Charlotta Erefur, föreståndare Enheten för Skoglig Fältforskning, SLU.

OSA senast 27 februari till sanna.hogstrom@vbm.se

Utställningen är ett samarbete mellan Västerbottens museum och SLU, med anledning av jubileumsfirandet av Riksskogstaxeringen och de skogliga försöksparkerna.

Om utställningen

Med material från skogen, fotografier, film och föremål ger utställningen Hur många träd finns det i skogen? insikter om den stora kunskapsinsamling som pågått i vår närhet i hundra år. Bekanta dig med olika träslag, mät ett träd och se en nästan 10 000-årig tall. Inramat av skogsmotiv ur museets konstsamling, kan du här ta del av upplevelser och fakta om skogen och dess betydelse förr och nu samt vägval inför framtiden. Aldrig tidigare visade verk av Helge Lindén kommer att visas i utställningen.

Vernissage
Lördag 4 mars hålls vernissage av utställningen. Då finns det möjlighet att lyssna till bland annat länsrådet Lars Lustig och dekanen vid fakulteten för skogsvetenskap, Göran Eriksson. Barn med vuxna kan prova på att tälja tillsammans med slöjdarna Ola Ling och Daniel Lundberg, eller varför inte fota sig själva som skogsinventerare på 1920-talet!Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.


Kontaktpersoner

Sanna Högström
Kommunikationsansvarig / Föräldraledig
Sanna Högström