Hur många träd finns det i skogen?

Med material från skogen, fotografier, film, föremål och arkivmaterial ger utställningen insikter om den stora kunskapsinsamling som pågått i vår närhet i hundra år. Bekanta dig med olika träslag, mät ett träd och se en nästan 10 000-årig tall. Inramat av skogsmotiv ur museets konstsamling kan du ta del av fakta om skogen, dess betydelse förr och nu, samt vägval inför framtiden.