2023-03-01 13:32Pressmeddelande

Hur många träd finns det i skogen? Ny utställning hos Västerbottens museum.

En grupp skogsinventerare på 1910-taletEn grupp skogsinventerare på 1910-talet

Hur många träd finns det i skogen? Den, och andra frågor blir besvarade i utställningen med samma namn som öppnar hos Västerbottens museum 4 mars. Utställningen är ett samarbete mellan Västerbottens museum och SLU, med anledning av jubileumsfirandet av Riksskogstaxeringen och de skogliga försöksparkerna.

 Skogen är en het fråga, som vi genom utställningen öppnar ett fönster till. Vi anlägger bland annat ett flertusenårigt perspektiv på människans användning av skog och berättar om olika trädslags egenskaper. I utställningen får man dessutom möjlighet att undersöka ett träd, se spåren i skogen av de människor som använt den, känna lukten av tjära och höra historien om Ruth och Erik som möttes i skogen.
– Irene Gustavsson, utställningsproducent.

År 1923 anlades tre försöksparker, varav en utanför Vindeln här i Västerbotten. I långsiktiga försök på ytor ute skogen kunde nu olika metoder testas. Samtidigt fick Riksskogstaxeringen i uppdrag att inventera landets skogar: Hur mår dem och hur många träd finns det egentligen i skogen? Hundra år senare pågår fortfarande skogliga försök och inventeringar. De har genererat en skog av data, möjlig (och viktig!) att analysera. Idag är frågeställningarna mycket bredare, där klimatet och biologisk mångfald är högaktuella områden.

Med material från skogen, fotografier, film och föremål ger utställningen Hur många träd finns det i skogen? insikter om den stora kunskapsinsamling som pågått i vår närhet i hundra år. Bekanta dig med olika träslag, mät ett träd och se en nästan 10 000-årig tall. Inramat av skogsmotiv ur museets konstsamling kan du här ta del av upplevelser och fakta om skogen – dess betydelse förr och nu samt vägval inför framtiden.

Utställningen i samarbete med Västerbottens museum hoppas vi ska ge allmänheten en inblick i riksskogstaxeringen och försöksparkerna – två storskaliga nationella projekt, vad skogen tidigare användes till och hur vägvalen för framtiden ser ut. Förhoppningen är att utställningen ska kunna ge svar på några viktiga skogsfrågor men även ge vägledning till var mer fakta kan hittas för den som vill gräva djupare
– Charlotta Erefur, föreståndare, Enheten för Skoglig Fältforskning, SLU & Jonas Fridman, forskningsledare, SLU

Vernissage 4 mars
Lördag 4 mars hålls vernissage av utställningen. Då finns det möjlighet att lyssna till bland annat Västerbottens länsråd Lars Lustig och dekanen vid fakulteten för skogsvetenskap, Göran Eriksson. Barn med vuxna kan prova på att tälja tillsammans med slöjdarna Ola Ling och Daniel Lundberg, eller varför inte fota sig själva som skogsinventerare på 1910-talet!Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.


Kontaktpersoner

Sanna Högström
Kommunikationsansvarig / Föräldraledig
Sanna Högström