2023-04-19 12:46Pressmeddelande

Den nutida väckelserörelsen utforskas i ny utställning hos SJCD på Västerbottens museum.

I väntan på himmelriket, Nina Varumo 2008I väntan på himmelriket, Nina Varumo 2008

Nina Varumo kom tidigt i kontakt med laestadianismen då hennes morbror fann gud och gjorde sig av med tv, stereo och gardiner. När hon blev äldre väcktes nyfikenhet kring hans liv som predikant inom rörelsen.

Lördag 22 april öppnar en ny utställning hos SJCD (Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi), på Västerbottens museum i Umeå. Det besökarna kommer att få möta i Nina Varumos utställning är något unikt, dels med tanke på hennes personliga anknytning till väckelserörelsen, men kanske främst för att Laestadianismen är en rörelse som historiskt ogillat fotografiska avbildningar.

I utställningen I väntan på himmelriket utforskar Nina Vuramo den tornedalska Laestadianismen och dess djupa historiska rötter. Projektet synliggör en samtida, levande väckelserörelse och människorna inom den. Den egna familjens anknytning till rörelsen bidrar till Varumos mångbottnade berättelse, och sett mot dagens profana samhälle, där sökandet efter en djupare mening ofta tar sig helt andra uttryck, blir arbetet mycket tankeväckande.

Väckelserörelsen intresserar mig för sin dubbelhet, att leva efter stränga regler och i många sammanhang vara restriktiv inför att visa känslor i vardagen men inför Gud låta allting flöda. Hur det är att leva i en stark gemenskap präglad av medvetenheten kring synden och centreringen kring sin frälsare och hur det påverkar deras liv, för de som har fötts i barnatro och för de som anslutit sig rörelsen i vuxen ålder, berättar Nina Varumo

 

Varumo intresserar sig för sammanhang – både dess närvaro och frånvaro. Ämnen som relationer, familj, identitet och tro är återkommande teman i hennes arbeten. I väntan på himmelriket är en berättelse om en församling, om prövningar i den begränsade tiden på jorden där belöningen efter livets slut är att få kliva in i den himmelska evigheten.

Att fotografera dokumentära projekt är som att öppna fönster till andra världar som få har tillgång till. Jag hoppas att besökarna ska känna så, känslan av att ha fått ta del av någon annans vardag och liv och känna sig rikare när de går därifrån, säger Nina Varumo

 

Alexandra A. Ellis, curator SJCD, ser fram emot att ställa ut Nina Varumos verk. Det är viktigt att känna till sin historia för att lättare förstå sin samtid. Även om Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder så har vi en lång historia av religiöst liv, många av samhällets värderingar, kulturella yttringar och moralfrågor har sin grund i kristendomen. Det är viktig kunskap, både när en vill analysera, ifrågasätta och förstå vårt samhälle.

Jag tänker att den snabba sekulariseringen har skapat ett tomrum som delvis kan vara svårt att fylla, men som också möjliggör en alternativ livsåskådning och större frihet. Diskussioner kring religion och tro är ofta polariserade, något jag vill undvika i utställningen. Det handlar om respekt för människan, samtidigt som det ska finnas utrymme för att ifrågasätta och problematisera, menar Alexandra A. Ellis.

 


Om SJCD

Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi (SJCD) är en del av Västerbottens museum och är uppkallat efter den framstående fotografen, filmaren och författaren Sune Jonsson (1930-2009), som under flera decennier var knuten till museet. Sedan invigningen i januari 2014 har SJCD snabbt blivit en nationell arena för det dokumentära fotografiet.


Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.


Kontaktpersoner

Sanna Högström
Kommunikationsansvarig / Föräldraledig
Sanna Högström
Alexandra A. Ellis
Curator och samordnare vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.
Alexandra A. Ellis