I väntan på himmelriket, Nina Varumo

LÖR 22 APR — SÖN 1 OKT 2023 Nina Varumo utforskar den tornedalska Laestadianismen och dess djupa historiska rötter, men framför allt synliggör projektet en samtida, levande väckelserörelse och människorna inom den.