Bothnia Salong på Västerbottens museum 2024

Bothnia Salong som konstföreteelse har en demokratisk och betydelsefull funktion där alla, etablerade såväl som icke etablerade, ges möjlighet att delta i den offentliga dialog som konstlivet bidrar till. Västerbottens museum visar 59 konstnärers utvalda verk på en neutral plattform för det svenska konstlivet.