I hästen fanns själ och frändskap. Sune Jonssons utställning där gårdsdjuren i samspel med människan står i centrum.

I hästen fanns själ och frändskap. Sune Jonssons utställning där gårdsdjuren i samspel med människan står i centrum. Sida vid sida med människorna i de småbrukarsamhällen som Sune Jonsson dokumenterade under mitten av 1900-talet fanns gårdsdjuren, som självklara medlemmar i hushållen. De träder fram både i texter, filmer och fotografier, och människorna vittnar i berättelserna om hårt arbete, men också om kamratskap, respekt och stolthet. Främst möter vi hästar och kor vilka ofta var oumbärliga för den lilla gårdens överlevnad.