2022-02-16 07:00Pressmeddelande

Theatre of the Wild – om människans relation till naturen

Människans längtan efter att förstå och förenas med naturen tar sig många olika uttryck och ämnet rymmer en värld av paradoxer. I Theatre of the Wild utforskar Albin Biblom den tunna linjen mellan nyfikenhet och dominans, uppskattning och kontroll – och blottlägger människans benägenhet att projicera sig själv på naturen. Den 27 februari öppnar utställningen på Västerbottens museum.

Välkommen på pressvisning onsdag 23 februari kl 10. Albin Biblom och curator Alexandra Ellis finns på plats och berättar mer om utställningen. OSA senast 22 februari.

Utställningen visar fotografi och film ur två av Bibloms större arbeten; Curiosity and Control och Mechkar. Curiosity and control tar upp vår relation till zoologiska trädgårdar och naturhistoriska museer vars ambition är att utgöra en länk mellan människa och natur, att utbilda och bevara. Genom att återskapa naturen i en mer hanterlig form skapas illusionen av att överbrygga glappet mellan civilisationen och det vilda. Men när övergår bevarandet till ett exploaterande, och vilka etiska dilemman uppstår av att sätta den egna fascinationen främst?

Mechkar handlar om Bulgariens sista dansande björnar och deras ägare. En romsk tradition och ett yrke som förts vidare från far till son i mer än tusen år. Nu har djurrättsorganisationer vunnit kampen om björnarna, de omhändertas och får tillbringa återstoden av sitt liv i ett reservat. En symbolisk handling i berättelsen om människans kärlek till djuren. För björnarna, en sorts fångenskap till en annan.

Albin Biblom är fotograf och filmare och har gjort ett flertal utställningar internationellt, framför allt i Tyskland och i Nederländerna. Hans frågeställningar kretsar ofta kring människans komplexa relation till naturen och vårt behov av att vilja bemästra och kontrollera vår omvärld.

Pressvisning 23 februari kl 10-11

Utställningens curator Alexandra A. Ellis visar utställningen tillsammans med Albin Biblom. Finns intresse av rörlig bild från utställningens filmer? Mejla maja.rintala@vbm.se. OSA senast 22 februari till maja.rintala@vbm.se

Vernissage 27 februari kl 14

Öppningen av utställningen firas med invigningstal av Västerbottens museums VD Ulrica Grubbström, ett samtal mellan utställningens curator Alexandra A. Ellis och Albin Biblom samt bubbel och snittar.

Utställningen sker inom Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi (SJCD) som är en del av Västerbottens museum.



Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information. Dokumentärfotografi och berättande är två framträdande profilområden på Västerbottens museum.


Kontaktpersoner

Alexandra A. Ellis
Curator och samordnare vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.
Alexandra A. Ellis