2022-10-13 06:00Pressmeddelande

Sverigepremiär hos SJCD: When I Grow Up I Want to Be a Black Man

Stillbild från When I Grow Up I Want to Be a Black Man, Jyoti Mistry 2017. Arkivmaterial från filmen Der kleine KunoStillbild från When I Grow Up I Want to Be a Black Man, Jyoti Mistry 2017. Arkivmaterial från filmen Der kleine Kuno

Söndag 16 oktober hålls vernissage för utställningen When I Grow Up I Want to Be a Black Man vid Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi (SJCD) på Västerbottens museum. Utställningen visas för första gången i Sverige och bygger på ett fundamentalt verk; en tvåkanalig film av Jyoti Mistry. Utställningen pågår 16 oktober 2022 – 2 april 2023.

De två skärmarna är en dialog av ord: "våld" och "frihet" i samtal med varandra. Vissa ord får oss att känna oss obekväma och andra ord är ett löfte om möjligheter för framtiden – det är viktigt för besökarna att uppleva denna anspänning av att dras och knuffas mellan orden.

Besökare bjuds in att fundera över hur ord format våra identiteter som människor och hur ord har skapat förutsättningar för hur vi behandlar varandra, säger Jyoti Mistry

Genom att kombinera arkivfilm med nyfilmat material låter Jyoti Mistry i den tvåkanaliga filmen When I Grow Up I Want to Be a Black Man två berättelser utspela sig samtidigt, det förflutna i konversation med framtiden. Det samtida materialet antingen kompletterar eller motsäger och kontrasterar arkivmaterialet. Berättelserna erbjuder koloniala, kontrakoloniala och postkoloniala upplevelser av svart maskulinitet och inbjuder till kontemplation över nuet. Ljudspåret i diptyken är utvecklat i samarbete med spoken word-artisten Kgafela oa Magogodi och är konstruerat av ”våldets alfabet” och ”frihetens alfabet”. Bägge samverkar för att fånga ett intuitivt ordförråd kring våld och förtryck, och för att fånga språket som en frigöranade kraft. When I Grow Up I Want to Be a Black Man är drabbande och väjer inte för känslor av obehag och sorg.

Om Jyoty Mistry
Jyoti Mistry är professor i film och använder filmmediet i både sin forskning och sin konstnärliga praktik. Mistry angriper frågor om identitet, ras och genus och utforskar minnen genom arkiv och deras koppling till bredare politiska frågor.

Vernissage söndag 16 oktober klockan 14.00
Det hålls dubbelvernissage för When I grow up I want to be a black man och  این نیز بگذرد (This Too Shall Pass) (David Magnussons) under söndag 16 oktober klockan 14.00. Jyoti Mistry finns plats och berättar om utställningen. Därefter presenterar Faiza Aden, samordnare för program kopplat till utställningen, vad hon har planerat för hösten och våren. Avslutningsvis läser Faiza poesi. 

Kärnan I When I Grow Up I Want to Be a Black Man är frågor om kolonialism och rasism, både historiskt och samtida. Men också om språkets makt. Rasism finns i vårt samhälle, det är en verklighet som många av oss lever i, och därför något som är viktigt för Västerbottens museum att berätta om. Det är ett svårt ämne att närma sig, men museet är en bra plattform för nyanserade samtal och vi arrangerar en programserie till utställningen som möjliggör det, berättar Alexandra A. Ellis, curator.Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information. Dokumentärfotografi och berättande är två framträdande profilområden på Västerbottens museum.


Kontaktpersoner

Sanna Högström
Kommunikationsansvarig / Föräldraledig
Sanna Högström
Alexandra A. Ellis
Curator och samordnare vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.
Alexandra A. Ellis