2024-01-11 08:02Pressmeddelande

Största konstsalongen i Sverige

Sommaren 2024 görs en stor konstsatsning i Umeå, Skellefteå, Luleå, Jokkmokk och Gällivare. Alla med konstnärliga ambitioner och som upplever sig ha en koppling till Norrbotten och Västerbotten har nu möjligheten att ansöka och få chansen att visa upp sina konstverk i någon/eller några av de fem utställningar som kommer pågå parallellt under sommaren. En jury för varje region väljer ut de konstnärer som slutligen får medverka. 

Initiativet till Bothniasalongen väcktes av Skellefteå Konsthall 2017 som såg potentialen att göra något bra tillsammans då Luleå, Skellefteå och Umeå hade en tradition att bjuda in till en konstsalong med viss regelbundenhet. År 2018 var första gången som institutionerna Luleå Konsthall, Norrbottens Museum, Skellefteå Konsthall och Västerbottens Museum samverkade över två län och tre kommuner. Utställningarna skapade ett stort publikt intresse och var en rik mix av konst i olika material och uttryck.  

Koppling till länen
Vem som helst över 18 år är välkommen att ansöka och alla konstnärliga tekniker och uttryck är välkomna. Kraven är att man i ansökan ska ange kopplingen till Västerbotten eller Norrbotten och att konstverken inte är visade offentligt tidigare samt att de är nya. 

Sista dag för ansökan är 11 mars och därefter startar juryn sitt arbete med att gå igenom alla ansökningar. Under andra halvan av april offentliggörs vilka som kommit med i 2024 års Bothniasalong. 2018 deltog sammanlagt 176 konstnärer med 279 konstverk.

Fakta Bothniasalong
Bothniasalongen har fått sitt namn på grund av att de olika utställningsplatserna binds samman av Luleälven och Bottenvikens kustremsa. Bothniasalongen är en jurybedömd konstsalong på fem platser och två regioner under sommaren 2024. För Västerbotten består juryn av tre representanter: Karin Englund (Färgfabriken), Daniel Urey (Färgfabriken) och konstnären Lovisa Ringborg. För Norrbotten består juryn av: Helena Scragg (Norrköpings konstmuseum), Pontus Hammarén (Galleri Hammarén) och konstnären Olle Schmidt. 

Utställningar
Skellefteå Konsthall c/o Nordanå utställningsrum 2 juni – 1 september
Västerbottens museum i Umeå 6 juni – 22 september
Konsthallen i Luleå 13 juni – 14 augusti
Gällivare Kulturmuseum 15 juni – 24 augusti
Átte Svenskt Fjäll- och Samemuseum 29 juni – 24 augusti  

Kontakt Västerbotten:
Suzanne Steneberg, konstantikvarie, Västerbottens museum 070 - 396 51 34
Anna-Karin Larsson, konstintendent, Skellefteå Konsthall 070 - 584 05 23
 

Kontakt Norrbotten:
Henrik Ygge, utställningsproducent, Norrbottens museum 076 – 107 43 83
Hans Sundvall, konstnärlig ledare, Konsthallen i Luleå 072 – 516 80 62
 


Ämnen: Konst

Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.