2022-10-04 10:54Pressmeddelande

Pressvisning: This Too Shall Pass & When I Grow Up I Want to Be a Black Man. Sverigepremiär!

T.v: This too shall pass (2017). t.h: Stillbild från When I grow up I want to be a black man (2017), arkivbild från Der kleine Kuno.T.v: This too shall pass (2017). t.h: Stillbild från When I grow up I want to be a black man (2017), arkivbild från Der kleine Kuno.

Välkommen till pressvisning av utställningarna این نیز بگذرد (This Too Shall Pass) och When I Grow Up I Want to Be a Black Man den 12 oktober klockan 10.00 i hall 9 och 10 på Västerbottens museum. Vi möts i huvudentrén och går gemensamt till hallarna.

På plats under pressvisningen finns Curator Alexandra A. Ellis, fotograf David Magnusson (via länk) och filmskaparen Jyoti Mistry som visar sitt verk för första gången i Sverige. Utställningarna sker inom Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi (SJCD). OSA senast 11 oktober till sanna.hogstrom@vbm.se.

Kärnan I When I Grow Up I Want to Be a Black Man är frågor om kolonialism och rasism, både historiskt och samtida. Men också om språkets makt. Rasism är en verklighet som många människor lever i och därför något som är intressant för Västerbottens museum och SJCD att berätta om. Det är ett svårt ämne att närma sig, men museet är en bra plattform för nyanserade samtal och vi arrangerar en programserie till utställningen som möjliggör det.

این نیز بگذرد (This Too Shall Pass) tar upp viktiga frågor kring hur vi ska handskas med representation, det vill säga att berätta om andra människors liv och vilket typ av ansvar det innebär. För SJCD är det en viktig fråga som berör vårt arbete på många plan, berättar Alexandra A. Ellis, curator.

Om utställningarna
Båda utställningarna bygger främst på ett enda fundamentalt verk. De behandlar bilders förmåga att bygga och vidmakthålla maktstrukturer men också hur bilder ger möjlighet att förändra samma strukturer, något som både Jyoti Mistry och David Magnusson strävar efter att göra. 

When I Grow Up I Want to Be a Black Man
Genom att kombinera arkivfilm med nyfilmat material låter Jyoti Mistry i den tvåkanaliga filmen When I Grow Up I Want to Be a Black Man två berättelser utspela sig samtidigt; det förflutna i konversation med framtiden. Berättelserna erbjuder koloniala, kontrakoloniala och postkoloniala upplevelser av svart maskulinitet och inbjuder till kontemplation över nuet. Detta är första gången som When I Grow Up I Want to Be a Black Man ställs ut i Sverige.

This Too Shall Pass
David Magnussons verk این نیز بگذرد (This Too Shall Pass) är ett försök att rikta fokus mot migranters desperata situation i Europa i dag och har samtidigt ambitionen att tydliggöra problemen med representation inom fotografi. Utställningen kretsar kring en två meter bred förstoring av en skärmdump från online-rollspelet World of Warcraft, och skildrar just det ögonblick som gjorde det möjligt för Yashar Maghsoudi att fly från Iran.Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information. Dokumentärfotografi och berättande är två framträdande profilområden på Västerbottens museum.


Kontaktpersoner

Sanna Högström
Kommunikationsansvarig / Föräldraledig
Sanna Högström
Alexandra A. Ellis
Curator och samordnare vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.
Alexandra A. Ellis