2023-04-13 10:30Pressmeddelande

Pressvisning – Och nåden är utan slut & I väntan på himmelriket

I väntan på himmelriketOch nåden är utan slut

Välkommen till pressvisning av utställningarna Och nåden är utan slut & I väntan på himmelriket hos SJCD på Västerbottens museum, onsdag 19 april klockan 10.00 i hall 9 & 10. Vi möts i huvudentrén och går gemensamt till hallarna. OSA senast 18 april till sanna.hogstrom@vbm.se

På plats under pressvisningen finns fotograf Nina Varumo och Alexandra A. Ellis, curator SJCD.

Besökarna möter bilder på människor med en djup religiös övertygelse och får ta del av livet och miljöerna runt omkring. Även om Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder så har vi en lång historia av religiöst liv. Många av samhällets värderingar, kulturella yttringar och moralfrågor har sin grund i kristendomen. Det är viktig kunskap, både när en vill analysera, ifrågasätta och förstå vårt samhälle, menar Alexandra A. Ellis.

Om utställningarna

Och nåden är utan slut
Det religiösa livets människor och miljöer var ett centralt ämne för Sune Jonsson. Intresset för väckelserörelsen visade sig redan i debutboken Byn med det blå huset och kom senare att fördjupas och ägnas långa projekt. Dokumentationerna vittnar om en ihärdighet som ofta kännetecknar Sune Jonssons arbete.

I väntan på himmelriket
Nina Varumo utforskar den tornedalska Laestadianismen och dess djupa historiska rötter, men framför allt synliggör projektet en samtida, levande väckelserörelse och människorna inom den. Den egna familjens anknytning till rörelsen bidrar till Varumos mångbottnade berättelse, och sett mot dagens profana samhälle, där sökandet efter en djupare mening ofta tar sig helt andra uttryck, blir arbetet mycket tankeväckande.

Vernissage 22 april

Lördag 22 april klockan 14.00 hålls dubbelvernissage för utställningarna. Det bjuds på snittar och dryck, samt musik av Vera Vinter. Alexandra A. Ellis inleder invigningen och därefter talar fotograf Nina Varumo och författare Mikael Niemi.


Om SJCD

Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi (SJCD) är en del av Västerbottens museum och är uppkallat efter den framstående fotografen, filmaren och författaren Sune Jonsson (1930-2009), som under flera decennier var knuten till museet. Sedan invigningen i januari 2014 har SJCD snabbt blivit en nationell arena för det dokumentära fotografiet. 


Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.


Kontaktpersoner

Sanna Högström
Kommunikationsansvarig / Föräldraledig
Sanna Högström
Alexandra A. Ellis
Curator och samordnare vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.
Alexandra A. Ellis