2023-04-26 10:55Pressmeddelande

Öppning av Konsthögskolans kandidatutställning på Västerbottens museum

Springer runt stjärnor, glittret följer mig Springer runt stjärnor, glittret följer mig

För fjärde året visas Konsthögskolans kandidatutställning på Västerbottens museum. Årets utställning har titeln Springer runt stjärnor, glittret följer mig och består av verk från 17 kandidatstudenter. Utställningen invigs söndag 7 maj kl 14. Välkommen på pressvisning onsdag 3 maj kl 10.00.

Utställningen visar examensarbeten av Erik Wiklund, Simon B Neuman, Nora Boestad Högberg, Albin Borg, Ester Cavallin, Charlotte Foureaux, Anna-Lisa Fransson, K Hedin, Erik Höglund, Tine Renhorn Fernerud, Cecilia Renlund, Jordan Shakes Pålerfält, Emmie Thuresson Jansson, Malin Östberg, Hannes Iversen, Elna Dani och Isak Nygren. Handledare är Edith Marie Pasquier, lektor och curator på Konsthögskolan, Umeå Universitet

Årets kandidatutställning handlar till stor del om konstnärernas förhållande till kroppar, både sina egna och den kollektiva. konstnärerna existerar genom sig själva och sina egna kroppar. Samtidigt är de medvetna om sin ”andra kropp” – den kollektiva kroppen, den som bidrar till samhället men som också orsakar skada på miljön, skapar social orättvisa och startar krig. Vad vi gör med vår egna kropp kan inte skiljas från den kollektiva kroppen. Genom målning, teckning, installation, skulptur, ljud och performance kan konsten ge tröst, hopp och andlig förnyelse, förklarar Edith Marie Pasquier

Liksom förra året har utställningen flyttat ut till fler ytor inne i museet. Vi finner dessutom fyra verk på uteområde intill museibyggnaden och ute på Gammlia.

Välkommen på pressvisning onsdag 3 maj kl 10

På plats finns Edith Marie Pasquier, lektor och curator vid Konsthögskolan, tillsammans med några av studenterna som ställer ut. Ingela Wall som producerar utställningen på Västerbottens museum kommer också att närvara. OSA senast 2 maj till sanna.hogstrom@vbm.se

Vernissage lördag 7 maj kl. 14:00
Utställningen invigs i hall 13 med tal av Per Nilsson, prefekt på Konsthögskolan, Umeå Universitet, Edith Marie Pasquier, lektor och curator på Konsthögskolan, Umeå Universitet samt Helena Magnusson, chef för den publika avdelningen på Västerbottens museum.

Sedan introducerar Ingela Wall, museipedagog på Västerbottens museum, utställningen både inomhus och utomhus.

Klockan 15.30 sker det även ett performance i hall 13 av Tine Renhorn Fernerud.
Titel: Patroner och blåklockan / Bullets and the Bellflower


Ämnen: Konst

Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.