2022-12-05 07:00Pressmeddelande

Ny utställning med Sune Jonsson hos SJCD, Västerbottens museum

Albert och Tea Johansson, Nyåker Nordmaling 1956. Fotograf: Sune JonssonAlbert och Tea Johansson, Nyåker Nordmaling 1956. Fotograf: Sune Jonsson

Just nu och under hela 2023 visas utställningen Panorama av ett samhälle i förändring med motiv av Sune Jonsson hos SJCD (Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi) på Västerbottens museum. I och med utställningen uppmärksammar vi att det är 30 år sedan Sune Jonsson vann det prestigefyllda Hasselbladspriset med stiftelsens motivering:

”Under snart ett halvsekel har Sune Jonsson skildrat det nordsvenska landskapets ödslighet och karga skönhet, det oglamorösa i enkla människors vardag. Med ett lågmält och levande bildspråk har han gestaltat sitt panorama av ett samhälle i förändring. I en omfattande bokproduktion har hans ord och bilder vävts samman till en unik dokumentation i det amerikanska FSA-projektets anda.”

Utställningen innehåller ett urval av de 201 motiv som Jonsson donerade till Hasselbladstiftelsen i samband med utmärkelsen och spänner över stora delar av hans fotografiska gärning. Bland dem finns han allra mest älskade motiv.

Sune Jonssons dokumentära bildberättande har bidragit till vår kulturella självbild. Genom sina bilder har han skapat ett slags kollektivt minne av bondesamhället. Som han själv uttryckte det, ”Dokumentära bilder är en investering för framtiden, en investering som bara stiger i värde.
- Alexandra A. Ellis, curator.

Om Sune Jonsson

Sune Johnsson (1930-2009) har som fotograf och berättare sin oomtvistade plats i den svenska folkhistorien. Han har under lång tid noggrant undersökt och beskrivit sin samtid, i utställningar, artiklar, böcker och filmer. Han har främst verkat i Västerbotten och Ångermanland, men också i bland annat New York, Österbotten, Kongo, Prag, Kanada, Portugal och dessutom på många andra platser i Sverige.

 

Sune Jonsson har i sina dokumentära projekt redan från början fascinerats av den arbetande människan inom de traditionella näringarna skogsbruk och jordbruk. År 1960 inleddes det långa och fruktbara samarbetet mellan Sune Jonsson och Västerbottens museum. Samarbetet resulterade bland annat i den första samtida dokumentationen av inlandets avfolkningsbyar och i boken Bilder från den stora flyttningen 1964.

 

Västerbottens museum förvaltar sedan 2002 hela Sune Jonssons arkiv, ett kulturarv av internationell dignitet.


Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information. SJCD (Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi) är en del av Västerbottens musem.


Kontaktpersoner

Sanna Högström
Kommunikationsansvarig / Föräldraledig
Sanna Högström
Alexandra A. Ellis
Curator och samordnare vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.
Alexandra A. Ellis