2023-02-17 12:42Pressmeddelande

Kulturarvsmässa i Årets Berättarkommun Dorotea

Bild på Dorotea

Under lördag och söndag 25 -26 februari kommer medborgarhuset i Dorotea att sjuda av verksamhet när Västerbottens museum tillsammans med Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Dorotea kommun bjuder in till en Kulturarvsmässa.

 

Här får besökare möta sakkunnig musei- och arkivpersonal, bläddra bland gamla fotografier och arkivhandlingar från Dorotea, titta på filmer ur museernas arkiv och lyssna till intressanta föredrag. Både barn och vuxna kan prova på yllebroderi och att vara arkivdetektiv, tillverka egna leksaker och mycket annat.

Jag ser verkligen fram emot alla möten och samtal och jag hoppas att besökarna ska få två roliga och givande dagar tillsammans med oss.
– Marianne Folkedotter, berättarantikvarie vid Västerbottens museum, samordnare för Kulturarvsmässan och museets kontaktperson för Årets Berättarkommun.

Program i Urval

Från smussel till stolthet
Lyssna till Karin Holmgren, 1:e arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten, berätta om RFSL Umeås verksamhet i övre Norrland åren 1972–1985 - från dansträffar på hemlig adress till öppna klubbkvällar i egen lokal.  

Förhistorien i Dorotea      

Lyssna till arkeolog Tone Hellsten på Västerbottens museum när hon berättar om förhistorien i Dorotea och de spår som idag fortfarande finns i landskapet.

 

Västerbottens skarprättare och den sista avrättningen i Lappmarkerna

Fram till 1870-talet var alla avrättningar i Sverige offentliga och varje län hade en anställd skarprättare som arbetade med att verkställa straffen. Mattias Johansson, pedagog vid Västerbottens museum, berättar om de västerbottniska bödlarna i allmänhet och om Jacob Gyll i synnerhet.

 

Se hela programmet via länk: https://www.vbm.se/evenemang/kulturarvsmassa/

Att vara utsedda till årets berättarkommun betyder jättemycket för Dorotea. Det har utökat utbudet av arrangemang, kurser och samarbeten som utvecklat intresset inte bara för berättande i alla dess former utan även för Doroteas kulturarv och historia. Att nu få välkomna Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten till Dorotea för att låta våra invånare ta del av de aktiviteter som erbjuds för hela familjen känns jätteroligt!

 

 

– 

Linnea Johansson, Kultur- och fritidschef Dorotea kommun.

 


 

Om Årets berättarkommun

Årets berättarkommun i Västerbotten arrangeras av Nordiskt Berättarcentrum i partnerskap med Västerbottens museum och i samverkan med den kommun som nominerats och accepterat utnämningen. Syftet med utnämningen är att den ska fungera som inspiration till alla de som vill utveckla berättandet på den egna hemorten, öka berättandets betydelse och med det stärka lokal utveckling i hela Västerbotten.

 

Dorotea är Årets Berättarkommun i Västerbotten 2022/23

Från och med hösten 2022 och ett år framåt har Dorotea kommun den symboliska berättarbudkaveln i sin ägo och kommunen fylls med berättande i många olika former.Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.


Kontaktpersoner

Sanna Högström
Kommunikationsansvarig / Föräldraledig
Sanna Högström
Marianne Folkedotter
Berättarantikvarie & samordnare Kulturarvsmässan
Marianne Folkedotter
Kultur- och fritidschef, Dorotea kommun
Linnea Johansson