2022-04-28 08:30Pressmeddelande

Konsthögskolans kandidatutställning öppnar på Västerbottens museum

För tredje året visas Konsthögskolans kandidatutställning på Västerbottens museum. Årets utställning har titeln It was forever until it was not och består av verk från 14 kandidatstudenter. Utställningen invigs på lördag 7 maj kl 14. Välkommen på pressvisning torsdag 5 maj kl 10.00.

Utställningen visar examensarbeten av Amira Al-Rayes, Juni Liv Uma, Ida Boman, Josefine Borgström, Simon H. Danielsson, Jonna Iversen, William Jernberg, Miranda Monauti, Viktor Nilsson, Kajsa Poidnak, Janina Renström, Moa Ryman, Savannah Sundström och Catja Tonberg. Handledare är Micael Norberg och Edith Marie Pasquier, professorer vid Konsthögskolan, Umeå universitet.

Titeln “It was forever until it was not” antyder en tro på livets möjligheter som plötsligt blir bortdragen. Klimatkrisen, en global pandemi och ett brutalt krig i Ukraina förvandlar idén om ‘evighet’ till en oändlig melankolisk ton. Men verken i utställningen tar med sin bräcklighet, omtänksamhet, kvickhet och intima kontemplation en ljusare och mer hoppfull ton för kännande varelser – individuella och kollektiva. Utställningens konstnärliga uttryck tar hand om, återställer, värmer, visar omsorg, motståndskraft och lekfullhet, säger Edith Marie Pasquier, en av studenternas handledare och professor vid Konsthögskolan, Umeå universitet.

Nytt för i år är att utställningen hittat till fler ytor på museet. Utöver utställningshall 13 och 14 kan besökaren också ta del av verk på andra platser i huset samt ute på Gammlia, bland annat i rundlogen.

 

Välkommen på pressvisning torsdag 5 maj kl 10

På plats finns Edith Marie Pasquier och Micael Norberg, professorer vid Konsthögskolan och studenternas handledare samt delar av studenterna som ställer ut. Vid pressvisningen närvarar även Ingela Wall som producerar utställningen på Västerbottens museum. OSA senast 4 maj till maja.rintala@vbm.se

 

Vernissage lördag 7 maj kl. 14:00

Utställningen invigs med tal av Micael Norberg och Edith Marie Pasquier, professorer vid Konsthögskolan, Umeå universitet och Helena Magnusson, chef för den publika verksamheten på Västerbottens museum. Därefter ges en presentation av konstnärerna som finns på plats under vernissagen. I samband med vernissagen ges en performance i Rundlogen på Gammlia, det blir också ”live-konst” där en av konstnärerna tecknar sitt verk direkt på väggen. 

Kl 14.30-17
Performance i Rundlogen
Jag säger dig, de kommer att minnas oss i framtiden.

Juni Liv Uma, Konstnär
Jennie Bergsli, koreograf/dansare
Anna Fält, finsk folksångerska

Kl. 15-16
"Live-konst" utanför hall 7
Simon H Danielssson tecknar sitt verk på väggen.


Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information. Dokumentärfotografi och berättande är två framträdande profilområden på Västerbottens museum.