2022-02-04 11:04Pressmeddelande

Konst från fyra årtionden i den nya utställningen Short cuts

Foto: Kollage. Short cuts

Det Umeåbaserade konstnärsparet Anna Kristensen och Peter Lundström har varit aktiva konstnärer sedan examen från konstskolan Brage i slutet av 70-talet. Nu förs deras två unika stilar samman i utställningen Short cuts, som rymmer en stor mängd måleri, film och foton uppdelad i fyra årtionden på Västerbottens museum.

Det känns särskilt roligt att få lyfta två starka konstnärskap verksamma i Västerbotten. Besökarna kommer att möta fotografi, film och spännande måleri med många bottnar och konsthistoriska referenser - i både i stort som smått format, säger utställningsproducent Suzanne Steneberg på Västerbottens museum

Utställningen visar bland annat flera projekt som pågått över tid, till exempel de självporträtt som är en del av Peter Lundströms självporträttsserie med fotografier av reflekterande ytor från olika platser i världen. Serien tog form sommaren 1979 i Paris som fortfarande är pågående. I flera målningar framträder även de blinkningar till konsthistorien som karaktäriserar Anna Kristensens måleri. Karaktäristiskt är också de fiktiva världar som möter traditionella motiv där blomman ofta återkommer. För första gången visas en gemensam utställning med verk från de båda konstnärernas 40-åriga verksamhet.

Jag har med målningar från 80-talet till nu. Det är underbart att se dem bilda en helhet tillsammans. Det känns som om det är först nu jag fått ihop verk till den utställning jag alltid velat se. Museet har ju gjort en del inlån av målningar från olika håll i landet som jag nu får återse. Det känns som om utspridda kapitel ur ett romanbygge äntligen läggs ihop, säger Anna Kristensen.

Det är intressant att få se projekt som pågått under väldigt lång tid samanställda och att bygga utställningen och sätta ihop de enskilda delarna till en helhet, säger Peter Lundström.

Konstnärerna tillhör den konstnärsskara som hann genomföra två år på den högkvalitativa konstskolan Brage, som öppnade 1977 men upphörde redan 1979. Den tvååriga utbildningen byggde på ett frekvent gästlärarsystem med de mest namnkunniga svenska konstnärerna i Sverige, och banade väg för den konsthögskola som åtta år senare såg dagens ljus i Umeå. Det undervisningssätt med gästlärarsystem som iscensatte vid Konstskolan Brage är identiskt med det sätt på vilket konsthögskolan i Umeå idag verkar.

Möt konstnärerna vid öppningen lördag 5 februari

På grund av rådande restriktioner för covid-19 anordnar Västerbottens museum ingen vernissage, däremot är besökare välkomna att under öppningsdagen ta del av utställningen. Under dagen finns konstnärerna på plats i utställningshallen. Personal kommer att reglera antal personer som vistas samtidigt i utställningshallen. Museet har ett maxantal på 25 personer åt gången. 

Mer om konstnärerna

Under sina verksamma år har Anna Kristensen genomfört utställningar, gestaltningsuppdrag och konstprojekt på olika platser i landet, undervisat på konstskolor, verkat som curator och konsult och arbetat med konstnärsdrivna projekt. De senaste åren har hon arbetat med en komplex historia från andra världskriget, om en antinazistisk motståndskamp på Själland i Danmark. Det har resulterat i en film, en bok, målningar och foton, allt ingår som delar i utställningen: ”Grethe – en vapenmottagning”, som visats på Konsthallen i Umeå, på Ahlbergshallen i Östersund och på Roskilde Historiska Museum. Filmen, med samma namn, nominerades 2019 till ”storspovenstipendiet” vid Umeå europeiska filmfestival. Just nu är hon aktuell med "Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar" som äger rum med Konsthall Norra Kvarken i Järnäsklubb som bas.

Peter Lundström har parallellt med sina nationella och internationella separat- och grupputställningar samt gestaltningsuppdrag varit rektor på Umeå konstskola 1990 - 1999 och undervisat på Konsthögskolan i Umeå. Mellan åren 2009 - 2014 verkade han som curator och projektledare för Statens konstråd och från år 2019 har han arbetat med gestaltningsuppdrag åt Skellefteå kommun. De senaste åren har han arbetat med Artist Books utan konsekvent handling eller innebörd, ett pussel eller en rebus som med tiden kan läggas ihop eller tydas.


Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information. Dokumentärfotografi och berättande är två framträdande profilområden på Västerbottens museum.