2023-05-10 10:30Pressmeddelande

Kolonialismen i norra Sverige undersöks när ny resident tar plats på Västerbottens museum i höst.

Mikael Sandberg är på väg ut för att fiska i Gardiken, ett av Umeälvens vattenmagasin.Mikael Sandberg är på väg ut för att fiska i Gardiken, ett av Umeälvens vattenmagasin. Foto: Erik Abel

Nu är det klart vem som blir årets resident vid SJCD på Västerbottens museum till hösten. Erik Abel kommer under två månader att arbeta från det rosa huset på Gammlia friluftsmuseum med sitt projekt Kolonin.

En samstämmig jury fattade förra veckan beslutet med följande motivering:

Med ett starkt bildmaterial, både dokumentärfotografiskt och journalistiskt, så ser vi fram emot att Erik Abel kommer skildra den viktiga samhällsomvandling som sker i samband med kolonialism och spåren av den. I hans bildvärld skildras relationen mellan människa och natur och i projektet Kolonin visar Abel hur denna relation söndras på de platser i norra Sverige där storskalig utvinning av naturresurser sker i allt snabbare takt. Abel följer upp och inspireras av Sune Jonssons etnografiska förhållningssätt att rikta kameran mot omgivningen och belysa förändringar som framhåller fotografiets särskilda styrka som samtidsdokumentation.

För Abel, som också är frilansande pressfotograf, har resor över hela norra Sverige givit honom möjligheter att under många år kartlägga och dokumentera storindustrins historiska och pågående brutala råvaruutvinning och hur det påverkar de människor som lever där det händer. Residenset ger honom möjlighet att arbeta med det stora antal fotografier han tagit, men också tid att fördjupa sig i textarbetet till den bok han planerar göra. Ett gediget och digert foto- och textbaserat projekt som genom residenset får tid till fördjupning av den mänskliga dimensionen samt färdigställande av berättelsen om hur ett redan koloniserat landskap, där bland annat den samiska livsföringen marginaliseras och hotas, ska ge plats för än mer exploatering. Kolonin är ett viktigt tidsdokument, en berättelse som växlar mellan en direktrapport från enskilda individers utsatta läge och hela planetens och vår samtids utsatthet, ett rop som inte kan vänta med att få höras och bemötas.

Det känns helt fantastiskt. Inte minst för att residenset bär Sune Jonssons namn. Han har länge varit en stor förebild och inspirationskälla för mig, både för sitt sätt att närma sig de människor och ämnen han fotograferade och för hans sätt att kombinera bild och text, säger Erik Abel.

 

Mer om residenset
För sjätte året driver SJCD ett residens för fotografer och filmskapare. Syftet är att främja den dokumentära bilden, dess utövare och verka för samtidsdokumentation. Med residenset vill centret också stödja utforskandet av och möjligheterna med dokumentärfotografi. I residenset ingår förutom ett stipendium på 40 000 kr även handledning av Alexandra A. Ellis, curator och samordnare på SJCD, boende i rosa huset på Gammlia, tillgång till arkiv och personal som finns verksam på Västerbottens museum.

Årets jury består av Alexander Mahmoud, Axel A Karlsson Rixon, Elin von Unge, Ingela Wall och Oskar Östergren Njajta.


Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information. Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi (SJCD) är en del av Västerbottens museum och är uppkallat efter den framstående fotografen, filmaren och författaren Sune Jonsson (1930-2009), som under flera decennier var knuten till museet. Sedan invigningen i januari 2014 har SJCD snabbt blivit en nationell arena för det dokumentära fotografiet.


Kontaktpersoner

Alexandra A. Ellis
Curator och samordnare vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.
Alexandra A. Ellis