2022-04-26 08:29Pressmeddelande

Frågor om ägande, arv och skog undersöks när ny resident tar plats på Västerbottens museum i höst

Albert Sten. Foto: Ellen StenAlbert Sten. Foto: Ellen Sten

Nu är det klart vem som blir årets resident på Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi (SJCD) vid Västerbottens museum. Under hösten är det fotografen Albert Sten som under två månaders tid kommer att utveckla sitt projekt i samarbete med museet.

En samstämmig jury fattade i fredags beslutet med följande motivering:

Genom ett utforskande av skogen emellan vardag och dröm, lyfter Albert Sten fram det poetiska som potential i dokumentärfotografi och sätter fokus på plats, minnen, arv, samtid och utveckling. En fotograf i början av sin karriär som söker där han står och på ett mycket lovande vis låter tidigare arbeten förgrena sig i nya.

Projektet "Arvsmassa" befinner sig i en korsväg mellan humor och allvar. Med en kombination av arkivmaterial och eget skapande under residenset ämnar han utforska skogen, den stundande utvecklingen och dess centrala roll i historien och samtiden. Utan historisk kunskap blir navigering i samtiden svår, historien genomsyrar samtiden och hjälper oss att förstå var vi kommer ifrån, vilka vi är och var vi är på väg. Projektidén har potential att ta både fotograf och samtidsdebatt till den mångbottnade och lokalhistoriska plats som skogen är och varit, liksom leda till nya tankegångar hos betraktaren. Juryn ser fram emot en djupdykning bland träd och tradition, produktion och reproduktion.

Albert sten är verksam fotograf i Stockholm. Under tiden som resident i Umeå kommer han utveckla sin projektidé med utgångspunkt i frågor om ägande, arv och människans självbild i relation till naturen. Fokus ligger på hur skogen i Sverige har spelat och spelar en stor roll i vår vardag både ekonomiskt, politiskt och mytologiskt.

Det känns väldigt hedrande och spännande! Jag hoppas få tid att fotografera och experimentera med hur fotografi och arkiv kan mötas. Även att få möjlighet till att utforska en fascination för relationen till skogen som jag intresserat mig för under en längre period. Det ska bli roligt att se mer av Umeå och ta del av arkiven och den kunskap som finns på Västerbottens museum, säger Albert Sten.

 
Mer om residenset

För femte året driver SJCD ett residens för fotografer och filmskapare. Syftet är att främja den dokumentära bilden, dess utövare och verka för samtidsdokumentation. Med residenset vill centret också stödja utforskandet av och möjligheterna med dokumentärfotografi. I residenset ingår förutom ett stipendium på 40 000 kr även handledning av Alexandra A. Ellis, curator och samordnare på SJCD, boende i rosa huset på Gammlia, tillgång till arkiv och personal som finns verksam på Västerbottens museum.

Årets jury består av Alexander Mahmoud, fotograf på Dagens Nyheter, Clara Bodén, filmskapare och producent, Helga Härenstam, konstnär och fotograf, Maryam Adjam, etnolog och forskare samt Sofia Wendt, fotoantikvarie vid Västerbottens museum.Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information. Dokumentärfotografi och berättande är två framträdande profilområden på Västerbottens museum.


Kontaktpersoner

Alexandra A. Ellis
Curator och samordnare vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.
Alexandra A. Ellis